Undrens mysterium – 5

Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.

Rom 8:28


Efter några inlägg, med rubriken som tema, vill jag nu knyta ihop dessa.

Min avsikt har inte varit att söka ge dig några så kallade “nycklar”. Det finns så många sådana i omlopp, som säger sig förklara och öppna dörrar. Men vissa dörrar måste vi lära oss vila inför: Vi kan inte öppna dem.

Självklart har inte avsikten varit att göra dig nedslagen och utan hopp – tvärt om!

Jag är av erfarenhet fullt övertyga om att under sker! Men jag har lärt mig, att Gud är den som styr och jag litar fullkomligt på att Gud vet vad Han gör. Han handlar ur ett perspektiv som går vida över vår mänskliga horisont.

När min först hustru dött, gick jag en kväll ensam i skogen och hade ett samtal med Gud. Mina anklagelserna – mot Honom – var mänskligt sett mycket välgrundade…

Men jag fick ett svar, flera Andens ord rakt till hjärtat, mycket ömt och kärleksfullt – trots min egen aggression. De kan mycket kort sammanfattas i Bibelversen ovan: “… allt samverkat till det bästa…”. I dessa Andens ord, fann jag min vila.

Undrens mysterium – 1

Herre, kom innan mitt barn dör!” Jesus svarade: “Gå, din son lever.” … Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid då Jesus sade till honom: “Din son lever.” Och han kom till tro med hela sin familj.

ur Joh 4:46-53


Trons bön skall … – Jak 5:15.

Det behövs stor ödmjukhet när vi samtalar om bön och helande. Få delar, i kristen tron, kan bli så förödande som omoget, vårdslöst och lättsinnigt utformade fraser i dessa samtal.

Jag har sett märkliga saker ske, sådan som bara kan betecknas som under! Men jag har också sett min första fru dö i cancer, när hon var 47 år – trots ett Bibliskt förankrat bönearbete. Där det var församlingsbön, böner i grupper, bönedukar och böner utandade av välkända förebedjare.

Detta måste vi, som kristna, våga erkänna: Vi förstår inte alltid, ser inte alltid, någon kraft i de böner vi ber.

Mina böner, om jag skulle börja föra statistik över svaren – så som jag förväntar mig dem – skulle leda till en ganska mager resumé! Men denna skulle aldrig få mig att sluta be!

I något eller några inlägg, kommer jag dela mina tanker och funderingar med dig om Undrens mysterium. Var inte rädd att kommentera.