Vandra i tro

Då sade de till Honom: “Vad gör du då för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra?… Men som jag (Jesus) sagt er: Ni har sett mig och tror ändå inte.

Joh 6:30 och 36


Sedan barnsben har jag trott på Guds existens. När jag började konfirmationen förstod jag vem Jesus var, då blev också Jesus Kristus en naturliga del i denna existens.

Under tiden för min konfirmation besökte jag ofta – som del av undervisningen – olika kyrkor. Ett gemensamt ornament i dessa var nästan utan undantag korset, med Jesu fastnaglade kropp.

Jag såg. Jag trodde – fullt och fast – på Gud och Hans Son! Men inte mer.

De var som människor man känner till, vet om, kanske till och med vet mycket om, men som man ändå inte kallar vänner.

Jag tror inte att jag hade trott “mer” på Honom, om Han kommit gående fram i kyrkans mittgång och utverkat under. Jag trodde ju på Honom – punkt…

Men jag vandrade inte i tron. Den gemenskap som jag tillåter styra mitt liva.

Att tro på Jesu existens är en sak, att öppna upp för och släppa in Jesus Kristus som broder och Herre, är en annan.

God eller mästare

När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: “Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?”  Jesus sade till honom: “Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.”

/Mark 10:17-18


Vem var det mannen betraktade och talade med?

Jag är övertygad, med tanke på hur mannen talar och agerar och hur Jesus svarar, att för denna rike man var Jesus otvetydigt en mästare av högsta rang. För att understryka sin respekt kallar han Jesus för “Gode Mästare.”

Men Jesus “läser” mannen som en öppen bok – Han ser ju till allas hjärtan – och hela berättelsen (Mark 10:17-22), blir berättelsen om skillnaden mellan religion och relation. Om skillnaden mellan självrättfärdighet och självinsikt.

För mannen var Jesus en mästare, någon att kopiera som grund för sin egen frälsning – Jesus “läste” och visste! Han pekade på det ohållbara i filosofin. Och mannen gick bort…

Men berättelsen står kvar och sänder i denna stund ut en fråga: Vem är Jesus Kristus för dig?