Se och följ

han frågade dem: “Vad söker ni?” De svarade: “Rabbi” – det betyder lärare – “var bor du?” Han sade till dem: “Kom och se!”

Joh 1:38-39


Vi är – i händelsen ovan – i början på Johannes evangeliums berättelse om Jesus. Två män följer Honom, den ene är Andreas, vem den andra är vet vi inte säkert. Kanske är det Johannes själv – evangelisten?

Men med dessa ord: “Kom och se!”, bjuds vi alla med med in i berättelsen om Jesus. Läser vi vidare vidare spetsar Jesus till sin uppmaning. Genom orden till Filippus, säger Han till oss: “Följ mig!” (v 43).

Se och följ! När vi läser evangelierna, är det just det som sker. Vi får i skrift se Jesus utmålad och i samma skrift följa det som sker runt och med Honom.

Låt oss göra det, se och följa Honom i Bibelns berättelser. Men också se och följa Honom i vår egen vardag.