Ära Jesus!

Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom.

Joh 5:23


Här ser vi åter frågan som är en “vattendelare” mellan kristen tro och annan religion. I centrum står Jesus Kristus. Som vi förhåller oss till Jesus, förhåller vi oss till Gud. Att förkasta Jesus – Guds väg – är att förkasta Hans erbjudande om försoning.

Betyder det att vi skall fördöma människor av annan religion? Nej och åter nej!

Men vi får inte, av något skäl, ljuga för någon med en annan tro, genom att försumma eller undanhålla dem kunskapen om vad Jesus Kristus säger:

Ingen kommer till Fadern utom genom mig!” (Joh 14:6)

Detta är lätta att ta till sig när vi talar om islam, hinduism, new age osv. Men tar vi det till oss när det gäller judendomen? Blundar vi inte för evangeliums ansvar också inför dem och gömmer oss bakom ord som: De är ju Guds folk!

Jag vill här understryka att jag av hjärtat stöder judarna och israel – Guds folk och Guds land! Men den ortodoxa judendomen förnekar Jesus, med större iver än ex islam. Dock är islams förhållande till Jesus mycket falskt, bedrägligt och lömskt !

Jesus skall äras på samma sätt som Gud.

Jesus – vägen

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far.

/Jesus Kristus


Vad är det som gör Kristendomen så annorlunda? Svar: Jesus Kristus!

Religioner har ett gemensamt: De talar om någon form av gud, högre makt, eller övernaturlig kraft – i singular eller plural.

Så långt är inte Kristen tro annorlunda. Som Kristus-troende tror jag på en gud – Gud, Fadern. Jag tror att mänskligheten förlorat den självklara, naturliga och genuina kontakten med Honom.

Men min tro fokuserar inte på brusten gemenskap, på läror om hur jag hittar tillbaka – utan på den redan fullbordade vägen fram. Inte genom mitt handlande – det blir aldrig tillräckligt – men genom Jesus Kristus.

Det finns de som hävdar alla religioners riktighet och värde. Men då missar man Jesus egna Ord ovan och gör Jesus en lögnare.