Anden – evighetens källa

 Jesus svarade henne: “Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.”

Joh 4:13-14


Vid Sykars brunn möter Jesus en kvinna och ett samtal utspelar sig kring vatten, som en bild för Anden. Vattnet, förstår kvinnan, är en källa för kroppens liv, som inte går att undvara. Och med den bilden, lyfter Jesus fram ett annat liv – det inre, det eviga.

Jesus talar till kvinnan om Andens liv och källa. Om tro och om gemenskap med Gud.

Vi minns hur Jesus, bara några kapitel tidigare, talat med Nikodemus om samma sak. Om vatten och Anden och om att födas på nytt.

Födas på nytt är ett Guds mirakel, vi kan inte “arbeta” oss fram till detta, bara låte det ske. Sedan, i relation med Jesus genom bön och Bibelläsning, låta Gud, genom sin Ande, föda oss dag för dag, tills vi når målet: Evighetens gemenskap med vår Skapare och Far.

Att födas – på nytt

Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Jesus svarar: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.”

ur Joh 3:4-6


Att bli född på nytt är ingen prestation. Det går inte att utforma en plan för “när, var, hur” det skall ske. Vi föder oss nämligen inte själv.

Vi kan förhindra på-nytt födelsen, men inte förfärdiga oss för den. Processen ligger reserverad, vi kan bara öppnas oss för att ta emot den.

Det är som vattnet vi dricker… Vi kan inte skapa det. Vår del är att dricka det, att öppna vår mun. Sedan fyller vattnet oss och utför sin renande och livgivande process i oss. För det fodras bara att vi tar emot.

Vad som händer i frälsningsstunden, är att vi på liknande sätt öppnar vårt hjärta och bjuder in Jesus.

För många verkar detta alltför enkelt, men det är så enkelt! Vi kan inte föda oss själva, bara låta undret ske.

Det räcker med hjärtats enkla ord: Jag vill tro på dig Jesus.

Jesus – vägen

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far.

/Jesus Kristus


Vad är det som gör Kristendomen så annorlunda? Svar: Jesus Kristus!

Religioner har ett gemensamt: De talar om någon form av gud, högre makt, eller övernaturlig kraft – i singular eller plural.

Så långt är inte Kristen tro annorlunda. Som Kristus-troende tror jag på en gud – Gud, Fadern. Jag tror att mänskligheten förlorat den självklara, naturliga och genuina kontakten med Honom.

Men min tro fokuserar inte på brusten gemenskap, på läror om hur jag hittar tillbaka – utan på den redan fullbordade vägen fram. Inte genom mitt handlande – det blir aldrig tillräckligt – men genom Jesus Kristus.

Det finns de som hävdar alla religioners riktighet och värde. Men då missar man Jesus egna Ord ovan och gör Jesus en lögnare.