Undrens mysterium – 5

Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.

Rom 8:28


Efter några inlägg, med rubriken som tema, vill jag nu knyta ihop dessa.

Min avsikt har inte varit att söka ge dig några så kallade “nycklar”. Det finns så många sådana i omlopp, som säger sig förklara och öppna dörrar. Men vissa dörrar måste vi lära oss vila inför: Vi kan inte öppna dem.

Självklart har inte avsikten varit att göra dig nedslagen och utan hopp – tvärt om!

Jag är av erfarenhet fullt övertyga om att under sker! Men jag har lärt mig, att Gud är den som styr och jag litar fullkomligt på att Gud vet vad Han gör. Han handlar ur ett perspektiv som går vida över vår mänskliga horisont.

När min först hustru dött, gick jag en kväll ensam i skogen och hade ett samtal med Gud. Mina anklagelserna – mot Honom – var mänskligt sett mycket välgrundade…

Men jag fick ett svar, flera Andens ord rakt till hjärtat, mycket ömt och kärleksfullt – trots min egen aggression. De kan mycket kort sammanfattas i Bibelversen ovan: “… allt samverkat till det bästa…”. I dessa Andens ord, fann jag min vila.

Undrens mysterium – 4

en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att göra kraftgärningar.

1 Kor 12: 9-10


Kan vi människor lösa “Undrens mysterium”, utverka tekniker och metoder? Nej! Detta är inget man lär sig på skolor eller läser sig till i böcker. Det finns de som på ett särskilt sätt får gåvor – ovan beskrivs några och det finns fler. Men det är Anden som delar ut, enligt sin vilja. Här är det inte fråga om förtjänst, lärande/övande eller teknik.

Vad är det då för skillnad mellan böner om under och gåvan verka dem?

Ja, böner är vi alla uppmanade ett frambära, men gåvan att bota, profetera, göra kraftgärningar osv, är specifika uppdrag några får – enligt en plan som är Herrens.

Kanske behöver vi också ha med detta perspektiv när vi samtalar om under och trons bön.

Fotnot: Inom vissa läror (sekter) menar man att dessa gåvor enbart hörde apostlarna till. Men detta kan inte stämma – menar jag – då Paulus, i 1 Kor 12, talar till församlingar och kristna i stort – inte specifikt apostlarna. Dessa gåvor hörde inte heller bara dåtiden till, vi lever ju ännu i NT:s (nådens) tidsålder och Herren lämnar oss inte åt oss själva!

Undrens mysterium – 3

Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom.

Jak 5:15


Jag vill dela min förståelse av några ord ovan: Trons bön och bota.

Trons bön: Flyttar fokus från vår oförmågan, till Guds oinskränkta förmåga. Genom gemenskap med Jesus Kristus, har vi gemenskap med Gud, som far. I detta fullkomliga barnaskap, får vi dela våra önskningar och vädja till Gud. Med “trons bön” får vi förlitar oss att Han gör rätt – vilket inte alltid är samma som vår önskan.

“… inte som jag vill, utan som du vill,” /Jesus, Mark 14:36.

Bota: Grundordet översätts på många olika sätt. Allt från: “bota” till “hjälpa”. Ordet innebär att Gud på något sätt alltid griper in, som svar på bön. Men jag vill åter poängtera: Guds svar, är inte alltid samma som vår önskan.

Enligt traditionen tröstar och styrker en ängeln Jesus i Getsemane. Men korsets väg var fastslagen.

Men vilken förmån och trygghet! När vi ber till Gud, får vi alltid vila i att Han leder allt till det bästa. Vi gör därför rätt, när vi samtidigt med vår bön, uttrycker vår tacksamhet för bönesvar. Men vi gör ändå inte fel i att trofast, dagligen, be samma bön igen och igen.

Undrens mysterium – 2

Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom.

Jak 5:14-15


I bland tror jag vi lägger onödigt stor börda på oss själva och vårt bönearbete genom att vi i vissa textsammanhang kanske lägga fel värde i orden.

Texten ovan skulle rakt av, kunna utläsa att: Om den sjuke inte blir frisk, har vi inte bett rätt “trons bön.” Dvs felet är vår tro eller vår “böneteknik”.

I bland försöker viss lösa dett genom att höja rösten, stampa i golvet, ropa och skräna. Precis som om det onda skulle låta sig skrämmas, Gud skulle behöva väckas, eller att vårt fysiska engagemang skulle imponera på Honom, så att Han därför gripa in. Den sortens agerande är jag mycket tveksam till!

Men kvartsår då enbart att vår enkla tro är för klen? Nej! Det finns åtskilliga exempel, några också i Guds Ord, där vi kan konstatera att tron varit klen eller helt saknats, men Gud har ändå gripit in.

Forts följer

Undrens mysterium – 1

Herre, kom innan mitt barn dör!” Jesus svarade: “Gå, din son lever.” … Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid då Jesus sade till honom: “Din son lever.” Och han kom till tro med hela sin familj.

ur Joh 4:46-53


Trons bön skall … – Jak 5:15.

Det behövs stor ödmjukhet när vi samtalar om bön och helande. Få delar, i kristen tron, kan bli så förödande som omoget, vårdslöst och lättsinnigt utformade fraser i dessa samtal.

Jag har sett märkliga saker ske, sådan som bara kan betecknas som under! Men jag har också sett min första fru dö i cancer, när hon var 47 år – trots ett Bibliskt förankrat bönearbete. Där det var församlingsbön, böner i grupper, bönedukar och böner utandade av välkända förebedjare.

Detta måste vi, som kristna, våga erkänna: Vi förstår inte alltid, ser inte alltid, någon kraft i de böner vi ber.

Mina böner, om jag skulle börja föra statistik över svaren – så som jag förväntar mig dem – skulle leda till en ganska mager resumé! Men denna skulle aldrig få mig att sluta be!

I något eller några inlägg, kommer jag dela mina tanker och funderingar med dig om Undrens mysterium. Var inte rädd att kommentera.