Jesus, den häftige! …eller?

Jesus svarade dem: “Jag säger er sanningen: Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta.”

Joh6:26


Vi mötte personen, min hustru och jag, en dag för flera år sedan när vi var i samhällets centrum för att handla.

“Ni måste bara komma! Det är så häftigt, och det händer alltid något.”

Detta var då det skedde mycket runt Todd Bentley,  Rodney Howard-Brown, Jens Garnfeldt m.fl. Då man talade om “holy drunkness” (helig fylla) och mycket annat.

Kanske uppfattade vi personen fel, men det verkade vara något åt det hållet som avsågs. Det verka var effekterna, snarar än Jesus, man hänfördes över.

Vad Jesus säger ovan är ungefär: “Ni söker mig, inte för att tecknen fått er att förstå vem jag är, utan av egoism – för att få mer”.

Det jag skrev om igår att, att inte vara rädda och vända sig bort från Andens manifestationer, kan synas motsägas i det jag skriver idag, men det behövs en balans.

Vi måste vara på vakt mot oss själva, likväl som mot det som sker: Vad vill vi uppleva? I allt måste vi först söka Jesus, för den Han är.

Andens manifestationer

När de hade kommit ungefär en halvmil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: “Det Är Jag. Var inte rädda!” 

Joh 6:19-20


Texten är hämtad ur skildringen där Jesus kommer gående på sjön. Den bär en hälsning: Blunda inte för Jesu sätt att uppenbara sig på.

Jesus som går på vatten. Jesus som gör under. Jesus som uppväcker döda. Jesus utlovar oss sin Ande, genom vars kraft och vilja, vi skall få vara med om minst lika mycket som lärjungarna.

Jag vet att det finns mycket falskhet runt det andliga, ja mycket är tom farligt i detta – genom ondskans krafter. Men avfärda inte genast allt. Våga pröva det du tvivlar på, i ljuset av Guds Ord – samtala med någon du litar på.

Jag är rädd att många missar Guds uppmuntra och styrka i Andens skeenden, då man utestänger Guds uppenbarelse när den känns främmande. Upplever du osundhet, skall du definitivt vara avvaktande. Allt är inte av Gud, särskilt vill jag varna för den synkretistiska nyandligheten – ex New Age.

Men låt inte din styrka och hjälp i Guds kraft förkrympas, genom rädsla.

Not: Synkretism innebär att man “mixar” olika religioner till en ny lära.

Andlig livsglädje

Lärjungarna bad honom: “Rabbi, ät!” Men han sa: “Jag har mat att äta som ni inte känner till.” – “Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.” – “Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans.”

ur Joh 4:31-36


Medan lärjungarna varit i Sykar och skaffat mat, har Jesus samtalat med kvinna vid stadens brunn. Möte med Jesus, förändrar hennes liv. Hon går in i staden, vittnar om sin upplevelse och leder folket till Jesus. Folket kommer samtidigt som lärjungarna kommer med mat.

“Nu kan du äta Jesus!”

Men Jesus svarar med en svepande handrörelse över folkskaran, medan Han säger till lärjungarna: “Lyft blicken och se…”

Berättelsen ovan, är läran om den på djupet livgivande glädje man kan erfara, när man på olika sätt får delta i arbetet för Guds rike.

Denna glädje kräver inte att jag gör allt. Det finns de som sår, de som vattnar, de som rensar… Ja, vägen kan var lång mellan sådd och skörd. Och vi kan alla finna en plats.

Anden – evighetens källa

 Jesus svarade henne: “Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.”

Joh 4:13-14


Vid Sykars brunn möter Jesus en kvinna och ett samtal utspelar sig kring vatten, som en bild för Anden. Vattnet, förstår kvinnan, är en källa för kroppens liv, som inte går att undvara. Och med den bilden, lyfter Jesus fram ett annat liv – det inre, det eviga.

Jesus talar till kvinnan om Andens liv och källa. Om tro och om gemenskap med Gud.

Vi minns hur Jesus, bara några kapitel tidigare, talat med Nikodemus om samma sak. Om vatten och Anden och om att födas på nytt.

Födas på nytt är ett Guds mirakel, vi kan inte “arbeta” oss fram till detta, bara låte det ske. Sedan, i relation med Jesus genom bön och Bibelläsning, låta Gud, genom sin Ande, föda oss dag för dag, tills vi når målet: Evighetens gemenskap med vår Skapare och Far.