Beredda

Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

Matt 24:42


Jesus upprepar varningen ovan i vers 44 och Matt 25:13: “Var vaksamma”, “ni vet inte”. “Ni” – du och jag – det är inte världens barn Han varnar. I vers 44 gör Han tillägg: “…när ni inte väntar det.”

Under några orosdagar infann sig ett ökat intresse bland många troende: “Är det dags nu?”

“Nej”, suckade andra, “så har man sagt i två tusen år!”

Men det finns en avgörande skillnad i vår tid, som måste få initiera en ökad vakenhet! Den skrivas med ett datum:

14 maj 1948

Det var den dagen då Israel återbildades! Den dagen, då det Jesus profeterat om i Matt 24:32-33 och Luk 21:29 fullbordades.

“Den dagens generation,” tillade Han, “skall inte dö, fören allt detta sker.” Dvs allt det som avslutas med Jesu återkomst. (Matt 24:34)

Idag ser allt lugnt ganska ut, efter gårdagens uttalande av Trump som för tillfället tycks sätt stopp för ett utökat kriget i Mellanöstern. Men var vaksamma: “…när ni inte väntar det.”

Hotet i allt detta är självklart inte Jesus återkomst – Han är ju vår befrielse! Hans varningar gäller ett eskalerande av falskhet, förljugenhet och förföljelser under tiden före Hans återkomst.

Var vaksamma, fördjupa er tro och förståelse!

Skatten och hjärtat

Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Matt 6:19–21


Det finns ingen bättre andlig hälsokontroll än den kort frågan: “Vad har jag i mitt hjärtas innersta”?

Vi kan ställa frågan när vi just vaknat, eller när vi just skall somna. Det är kanske de bästa tidpunkterna att ta hjärtats puls på.

Det är självklart så att vi under dagen kan vara “uppe i varav”. Gud säger inte att vi skall sätta oss i ett hörn och bara meditera över himmelriket. Han har gett oss ett liv, det måste vi praktiskt “underhålla” och det gör man inte genom att drömma sig bort…

Men någon stans, måste vi själva, var och en, ta ställning till vad vi vill ha i vårt hjärtas skattkammare. Ett konkret ställningstagande! Livets omsorg behöver inte äga oss. Har vi låtit det gå så långt, behöver vi ta ett djup, lugnande, andetag och be över hur vi kan förändra det – om vi verkligen vill?

Guds Tempel

Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

1 Kor 3:16

Guds temple byggs inte genom människor händer och läror. Det byggs inte av sten, trä eller annat materiel. Det byggs inte av liturgier, mässande, traditioner, eller religiös levnadsmönster. Gud temple byggs genom Guds närvaro. Vi kan aldrig, med tvång, placera Gud i det vi byggt.

I stället låter Gud sig själv placera i blommans färg, doft och mönster. I spädbarnets längtansfulla gråt. I den sanna kärlekens okonstlade leende. I ditt och mitt hjärta – när vi låter Honom flytta in.

När Han gör det – vilket är Hans längtan och glädje – blir våra hjärtan ett Guds Tempel. Ja, hela vår kropp, som har sitt liv i hjärtats pulsslag, blir ett Guds Tempel.

Nu måste alltså inte längre jag leva så, att jag kanske kan nå Gud. men lever… för jag är nådd av Gud.

Detta ny liva frågar var dag: “Herre hur vill du forma mig denna stund?” Det svar Han ger, är svaret som lär oss, var och en, den egna personliga helgelsens väg.

Dopet – 4

Genom vatten – bildligt och bokstavligt

Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.

2 Mos 14:22


När vi betraktar Israels vandring genom havet, ser vi bakom dem Egyptens land, framför dem utbreder sig Guds. Det är som om havet blir en dopgrav – ser du ordets dubbla betydelse? Bokstavligt reser sig Guds utvalda ur “dopet” för att leva med Gud – världen lämnas och begravs.

Självklart kan vi på samma sätt se det renande badet som en förebild – det smutsiga lämnas, den renade människan stiger upp.

Jag tror aldrig vi fullt förstå dopets innebörd, men även om vi inte fullt förstår, måste vi ändå följa i lydnad. Det framläggs i NT flera exempel på hur dopet är självskrivet som följd av frälsningen – i några sammanhang sker det t.o.m. tidsmässigt omedelbar.

Dopet blir ditt och mitt personliga markerande!

Jag bekräftar att jag:

  • från denna stund, vänder mig från mitt gamla liv, mot mitt nya.
  • lämnar sällskapet med världen, för att göra sällskap med Jesus.
  • gör detta, inte på grund av egen förtjänst, utan på grund av Guds nåd.

Är du inte döpt? Skynda dig att överväga detta steg – i tror och lydnad.

Dopet – 3

Barndop eller barnvälsignelse eller…?

Då sade Jesus: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de.”

Matt 19:14


Allt man gör i tron på att laglydnad leder till sann rättfärdighet är farligt! Den tron leder oss bort från tron på Guds nåd.

Menar man att barndop, eller barnvälsignelse, är ett måste, för att barnet skall var omslutet av Guds nåd och kärlek, hamnar man fel! Då uppmålar man en egna väg, vilken aldrig leder rätt!

Det är, djupast sett, hjärtats mål med ett handlande som är avgörande. Allt som blir lag, och lag som blir “vägen”, är förkastligt och farligt. Medan det som sker som ett utlopp vid hjärtats ödmjuka knäfall inför vår levande Guds vilja, får en helt annan innebörd.

Därmed – vill jag mena – skall vi inte förringa barndopet, när vi ser det som en bön av tacksamhet och bön om välsignelse över barnet. Men om vi ser det som en nödvändighet, för att barnet skall kunna tillhöra och vara älskad av Gud – så som vissa kyrkorepresentanter och delar av kyrkohistorien stundtals framstället det – då är det en fariseism, som vi på det bestämdaste bör ta avstånd ifrån.

Gud älskar barnet – döpt eller välsignat eller…

Forts.följer!