Kristen tro från A osv. (2)

Vem behöver evangelium

alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd…

ur Rom 3:23–24


– Har ni hört, Simon har blivit religiös?
– Det var i sista minuten för honom, annars hade det slutat riktigt illa, hoppas det håller!

Samtalet kunde komma från vilket lunchrum som helst och är typiskt för hur många människor ser på evangelium och frälsning. Frälsning är till för andra, “syndarna”, som sitter fast i missbruk eller kriminalitet. Men vi – som sköter oss – behöver ju inte bli religiösa. För religion, är något som har med fixa idéer att göra och som kan vara bra för vissa…

Men Bibeln talar inte om religion och fixa idéer, den talar om människans relation – gemenskap – med sitt ursprung och mål – om vägen till Gud.

Djupt hos de flesta finns en längtan till förståelse av vad livet verkligen handlar om: Varför är jag? och Vad händer sedan?

Vetenskapen formulerar teorier om livets ursprung, och dessa teorier blir sedan en accepterad “sanning” för allt. Men så – hur mycket vi än teoretiserar och ser teorierna som sanning – står vi där ändå inför de svåra beskeden, med varför…, i våra tankar.

Alla behöver evangelium!

SKRIVRUTAN

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *