Helgelsens effekter – 2

Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan.

Kol 3:5


Vad är det första en löpare gör när han eller hon lämnar startblocken?

Han/hon skjuter iväg bort från blocken – mot målet.

Löparen dröjer inte, joggar inte iväg ett par steg och börja med mjuk och försiktig stretching, än mindre stannar för att se bakåt eller åt sidan – nöjd med att ha kommit iväg. När startblocken lämnats är det ett som räknas: Avverka sträckan till målet i ett – efter förmåga – så perfekt löp som möjligt.

När du och jag fötts på nytt och i ett omedelbart nu, blivit Guds barn – är vi det i en redan vuxen människas tankemönster – vi måste sätta som mål att växa ur detta jordiska mönster och vilja.

De jordisk begären är avgudadyrkan. De är jordisk längtan att få tillfredsställa egot. Egot blir med detta vår gud – dvs vi blir våra egen avgud.

Syndens yttringar – att ha sig själv som gud – exemplifierar Paulus ovan. Detta – och mycket mer – är yttre tecken på att jag inte är löst från mig själv – från mitt eget – utan sätter mig före allt, alla och Gud.

Syndens källa är egot – egot är avgudadyrkan.

Forts. följer

SKRIVRUTAN

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *