Relation med Gud

Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.

/Resume av 2 Kor 5:17-21


Sverige var länge ett kristet land – enligt politiska beslut. Och sanningen är, att man kan tvinga ett land till religion, men aldrig ett hjärta till relation. Relation är mycket djupare.

Relation är en överenskommelse mellan parter. Den är inte ensidigt. Ofta signalerar ena parten en förfrågan, erbjudande och önskan… om relation.

Relationen med Gud är sådan – ett erbjudande till alla.

Den blir möjlig genom Hans Son, Jesus Kristus. Tron på Honom frälser till relation med Gud. Den kan aldrig ett påtvingas – nå hjärtats djup – av epitet som kristen . Relation till Gud erbjuds och måste bejakas.

Åter till Ordet

Världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.

/Jesus Kristus


Ordet läsare och begreppet läseri var nästan ett skällsord för 150 år sedan. Då drog väckelsen fram över Sverige och räddade – bokstavligen – tusenden.

Fienden var (stundtals) Kyrkan med konventikelplakat och djävulens lockelser med sprit, alkoholism och alla dess följder.

Men samlingar i läsargrupper gav näring, som drev väckelsen vidare. Guds Ord var bränsle. Självklart var Ande styrande, bön, vittnesbörd och predikan naturliga inslag, men läsandet födde tro, kunskap och försvar.

Var är och vad gör fienden idag?

Jag vill påstå att han är intensivare än någonsin via: “tidsbrist”, media, andra religioner, smygande och dold ockultism…Listan kan göras långa!

Var är kunskap och försvar mot detta?

Hur vet vi säkert att det bara finns en väg till Gud? Att Allah och Gud inte är en och samma? Att något är rätt och något annat fel?

Kultur och normer förljuger Ordets budskap – sanningen. Sömniga predikningar stryker medhårs, för att inte stöta och störa…

Det finns bara ett sätt att avgöra, att få ett försvar mot kvävande påverkan:

Läs, göd och bearbeta Gud Orde – med tid, eftertanke och tacksamhet!

Prioritera

 Jesus såg på honom med kärlek och sade: “Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.

/Mark 10:21-22


Vad var problemet för den rike mannen, det ges en viktigt tillägg i sista meningen ovan: “…för att han ägde mycket.” Detta måste att notera och förstå. Är det omöjligt att vara rik – äga mycket – och vara frälst? Nej!

“För Gud är allt möjligt!” (Mark 10:27). Rikedom, fattigdom, att äga mycke eller lite är inget hinder i sig – men utgör en stor fara.

Rikedom – att äga mycket – utgör en frestelse. En rik måste vaka över sitt kapitals placering och avkastning. En som äger mycket måste vård det.

Stanna upp, funder på vad som ev går före Herren. Jobb, hus, bil, båt, investeringar…? Ja, tom engagemanget i din kyrkan eller ditt samfund.

God eller mästare

När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: “Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?”  Jesus sade till honom: “Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.”

/Mark 10:17-18


Vem var det mannen betraktade och talade med?

Jag är övertygad, med tanke på hur mannen talar och agerar och hur Jesus svarar, att för denna rike man var Jesus otvetydigt en mästare av högsta rang. För att understryka sin respekt kallar han Jesus för “Gode Mästare.”

Men Jesus “läser” mannen som en öppen bok – Han ser ju till allas hjärtan – och hela berättelsen (Mark 10:17-22), blir berättelsen om skillnaden mellan religion och relation. Om skillnaden mellan självrättfärdighet och självinsikt.

För mannen var Jesus en mästare, någon att kopiera som grund för sin egen frälsning – Jesus “läste” och visste! Han pekade på det ohållbara i filosofin. Och mannen gick bort…

Men berättelsen står kvar och sänder i denna stund ut en fråga: Vem är Jesus Kristus för dig?

Gud talar genom Sonen

Sedan Gud i forna dagar många gånger talat till fäderna genom profeterna, har han nu i denna tid talat till oss genom sin Son.

/Heb 1:1-2


Som barn, betraktade jag Gud – utan Jesus. Gud trodde jag på, men Jesus hade jag inget begrepp om.

Jesus var – liksom änglar och ande – figurer i Guds diffusa värld, inget man kunde få grepp om, innan man fick grepp om Gud. Men Gud var ju så hög och långt borta, att Gud fick man heller inte grepp om. Gud blev ett moment 22. Så var det, tills jag började förstå vem Jesus var.

Författaren till Hebreerbrevet, ger oss ovan en av många konkreta bilder av Jesus och Gud: Vad Gud säger är vad Jesus säger – vad Jesus säger är vad Gud säger.

När jag förstod närheten mellan Jesus Kristus och Gud: Gud är i Jesus och Jesus är i Gud, kom Gud nära. Jesus, som delat mina och dina livsvillkor, är vägen till barnaskap  till Gud. Vägen till det Gudsförhållande jag och du  är skapade att leva i.