Guds barn

Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Joh 1:12


“Tänk att få vara ett Guds barn”, sjunger vi en kör. Guds barn, en benämning och ett löfte!

Guds barn

Detta är ett äkthets och samhörighetslöfte. Vi får vara Jesus lillebror eller lillasyster. Då Jesus är Guds Son, blir vi genom denna relation med Honom också införlivade som Guds barn.

Guds barn

Vilken kärleksfull frihet. Ordet barn, är ju beskrivning av en människa i sin begynnelse. Barn är inte vuxen. Barn bär inte samma krav. Ansvaret vilar i någon annans händer. Ett misstag, är ett misstag och utkräver inte dom.

Skynda dig – om du inte redan är det – att bli ett Guds barn! Du blir både Guds och barn.

Jesus – vägen

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far.

/Jesus Kristus


Vad är det som gör Kristendomen så annorlunda? Svar: Jesus Kristus!

Religioner har ett gemensamt: De talar om någon form av gud, högre makt, eller övernaturlig kraft – i singular eller plural.

Så långt är inte Kristen tro annorlunda. Som Kristus-troende tror jag på en gud – Gud, Fadern. Jag tror att mänskligheten förlorat den självklara, naturliga och genuina kontakten med Honom.

Men min tro fokuserar inte på brusten gemenskap, på läror om hur jag hittar tillbaka – utan på den redan fullbordade vägen fram. Inte genom mitt handlande – det blir aldrig tillräckligt – men genom Jesus Kristus.

Det finns de som hävdar alla religioners riktighet och värde. Men då missar man Jesus egna Ord ovan och gör Jesus en lögnare.

Relation med Gud

Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.

/Resume av 2 Kor 5:17-21


Sverige var länge ett kristet land – enligt politiska beslut. Och sanningen är, att man kan tvinga ett land till religion, men aldrig ett hjärta till relation. Relation är mycket djupare.

Relation är en överenskommelse mellan parter. Den är inte ensidigt. Ofta signalerar ena parten en förfrågan, erbjudande och önskan… om relation.

Relationen med Gud är sådan – ett erbjudande till alla.

Den blir möjlig genom Hans Son, Jesus Kristus. Tron på Honom frälser till relation med Gud. Den kan aldrig ett påtvingas – nå hjärtats djup – av epitet som kristen . Relation till Gud erbjuds och måste bejakas.

Åter till Ordet

Världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.

/Jesus Kristus


Ordet läsare och begreppet läseri var nästan ett skällsord för 150 år sedan. Då drog väckelsen fram över Sverige och räddade – bokstavligen – tusenden.

Fienden var (stundtals) Kyrkan med konventikelplakat och djävulens lockelser med sprit, alkoholism och alla dess följder.

Men samlingar i läsargrupper gav näring, som drev väckelsen vidare. Guds Ord var bränsle. Självklart var Ande styrande, bön, vittnesbörd och predikan naturliga inslag, men läsandet födde tro, kunskap och försvar.

Var är och vad gör fienden idag?

Jag vill påstå att han är intensivare än någonsin via: “tidsbrist”, media, andra religioner, smygande och dold ockultism…Listan kan göras långa!

Var är kunskap och försvar mot detta?

Hur vet vi säkert att det bara finns en väg till Gud? Att Allah och Gud inte är en och samma? Att något är rätt och något annat fel?

Kultur och normer förljuger Ordets budskap – sanningen. Sömniga predikningar stryker medhårs, för att inte stöta och störa…

Det finns bara ett sätt att avgöra, att få ett försvar mot kvävande påverkan:

Läs, göd och bearbeta Gud Orde – med tid, eftertanke och tacksamhet!

Prioritera

 Jesus såg på honom med kärlek och sade: “Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.

/Mark 10:21-22


Vad var problemet för den rike mannen, det ges en viktigt tillägg i sista meningen ovan: “…för att han ägde mycket.” Detta måste att notera och förstå. Är det omöjligt att vara rik – äga mycket – och vara frälst? Nej!

“För Gud är allt möjligt!” (Mark 10:27). Rikedom, fattigdom, att äga mycke eller lite är inget hinder i sig – men utgör en stor fara.

Rikedom – att äga mycket – utgör en frestelse. En rik måste vaka över sitt kapitals placering och avkastning. En som äger mycket måste vård det.

Stanna upp, funder på vad som ev går före Herren. Jobb, hus, bil, båt, investeringar…? Ja, tom engagemanget i din kyrkan eller ditt samfund.