Höra, men inte förstå

Läs gärna:
Matt 13:10–17

…Därför att det har blivit givet åt er att få veta himmelrikets hemligheter, men åt dem är det inte givet.…


Matt 13:11


Grunden att förstå Guds Ord är att vi vill förstå och låtit Anden föda oss på nytt. När Anden gör det, blir vi delaktiga i himmelriket. Då öppnar Anden en ny möjlighet att förstå vad Jesus berättar.

Det är inte ett “straff” att inte förstå, utan resultatet av ovilja att låta frälsningens verk ske med oss – låta himmelriket blir en verklighet i oss.

När detta får ske, förstår vi ändå inte genast allt. Gud avslöjar för oss vad vi är mogna och i behov av att förstå – denna mognadsprocess kallas helgelse.

Jesus Kristus – Sonen o Vägen

Läs gärna:
Matt 11: 25–30

…inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för.…

ur Matt 11:27


Säkert har du hört religionshumanister, som lär att det finns “flera vägar till Gud”: Lyssna inte till dem! Oavsett titel eller teologisk utbildning: Deras tal är förledande!

Man kan inte ens ställa sig avvaktande, till frågan om “fler vägar”, den måste förkastas och läran fördömmas! Vill man påstå att man är herde, enligt bibliska mått, kan man enbart ha Bibeln som grund för sin tro och uppdrag. O Guds Ord är tydligt: Det finns bara en väg!

Kristen tro från A osv. (11)

Evangelium – ny och ren

Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på ett gammalt plagg, för då river den påsatta lappen bort ännu mer av plagget och revan blir värre. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar…

ur Matt 9:16–17


Ganska tidigt i NT (Nya Testamentet) betonas vikten av att nytt är nytt och får inte blandas med andra läror. Detta gällde för de nyfrälsta på Jesu tid, med judendom som bakgrund. I dag gäller det än mer oss, med en uppsjö av religioner och trosläror cirkulerande runt oss vi Facebook, Youtube och andra media. Vi lockas ständigt att bland Evangelium med främmande läror.

När vi kommit till tro måste vi vara observanta mot sådant beblandande. Evangelium – att Guds nåd är nog – är allt vi behöver. Vi skall växa o mogna o låta vår tro på Gud och Jesus Kristus formar oss. Men detta växande får inte besmittas av främmande läror.

Evangelium är tillräckligt för att frälsa – Guds rena kraft.

Har du sysslat med “andra krafter”: spiritism, new age, andra religioner… Bryt med allt detta. Du är – genom evangelium – en ny och ren människa! Gammalt och nytt kan inte existera sida vi sida – Evangelium måste bevaras rent.

Kristen tro från A osv. (10)

…och så vidare…

Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren.

Ef 5:8–10


Att bli frälst, genom Gud nåd, är enda start man kan få på ett liv som för människa in i hennes rätta förhållande till Gud – ja livets mening och fullkomning. Det är ett ögonblicksverk. Vi kan tillåta eller förhindra det.

När det skett, har vi övergått från mörker till ljus. Och vi påbörjar en livsresa, som för var dag göra oss mer och mer lika Jesus.

Klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.

Ef 4:24

Detta sker inte i alla delar “över en natt”. Det händer att missbrukare blir “fria” omedelbart, men det händer att de får kämpa – falla och resa sig. Det viktiga är att fortsätta kämpa – aldrig bli liggande.

Det grundläggande i allas “o.s.v.” är bön och Bibelläsning. Att hitta en rutin, under dygnets vakna timmar, då man avsätter tid för Gudsgemenskap, för det är i den gemenskapen vårt nya jag formas.

Kristen tro från A osv. (9)

Bestäm dig idag

I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan…

ur Heb 3:7–8


Det egna handlandet avs frälsningen – hur man gör – är mycket enkelt. Det behövs ingen särskild plats, tid eller annans närvaro.

Plats: Mannen nedan blir i ett nu både frälst och döpt:

Och medan de färdades vägen fram, kom de till ett vatten. Då sa hovmannen: Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag döps? Då sa Filippus: Om du tror av hela ditt hjärta, så kan det ske.

ur Apg 8:36–37

Tid: (se inledningsversen.) Skjut inte på avgörandet! När kallelsen hörs i ditt inre, vet du inte om det är sista chansen. Du riskerar också att skjuta o skjuta på den, tills den tystnar.

Andras närvaro: Det är bara du – mitt i vardagen – och Jesus.

När Jesus gick utmed Galileiska sjön, såg han Simon och Andreas, kasta ut ett nät i sjön, de var fiskare. Jesus sa till dem: Följ mig och genast lämnade de sina nät och följde honom.

ur Mark 1:16–18

Bestäm dig för att följa Jesus. Tala till Honom från ditt förstånd och hjärtas inre – vilja och längtan – tyst eller högt. Bekänn att Han är enda och rätta vägen – för dig.