Varför gör inte Gud slut på ondskan?

Läs gärna:
Matt 13:24–30

…Nej, för att ni, när ni samlar ihop ogräset, inte samtidigt ska rycka upp vetet.…

Matt 13:29


När utsäde och ogräs gror och växer, kan de vara svåra att skilja. Först när växtperioden är slut, står de där tydligt och deklarerar med sina ax vad som är vad – men växtperioden måste få sin tid. Det går inte att rycka loss ogräset från vete, då deras rötter flätats in i varandra – då riskerar hela skörden dö.

Vår önskan om ett omedelbart stopp för ondskan, måste stilla sig vid tilliten till Guds vetskap om rätta tiden för skörd.

Tiderna, stunderna och nuet

Läs gärna:
Apg 1: 6–11

…Då sa han till dem: Det är inte er sak att veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.…

Apg 1:7


Apg 1:7–8, innehåller Jesu sista ord: Tider och stunder är inte vår sak att vet. Vi bör än mindre spekulera i namn och vara ytterst försiktiga avs vad bilder som ges av kommande händelser exakt innebär.

Bibeln är mättad av bilder och varningar inför ändens tid. Många gånger är de svåra att tolka innan de bryter in. De är givna till varning och tidsindikation, men inte spekulation!

Lärjungarnas fråga om tider och stunder vänder Jesus till ett svar som gäller varje generations “nu”: Ni ska vara vittnen åt mig … ända till jordens yttersta gräns.

I Matt 28: 19–20 säger Han: Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er.

Det är ytterst viktigt att förstå var stunds tidstecken – dess varningar och hälsningar – men inte skapa fiktiva spekulationer och utmåla dem till absoluta sanningar…

Låt oss vara försiktiga, så vi inte delar fake news, det är evangelium vi skall dela.

Not: Fake news är falska nyheter. De kan ha som avsikt att skap förvirring och/eller uppgivenhet, men kan också vara ett sätt att skapa uppmärksamhet till förmån för den som skapar eller delar nyheten. Gränsen mellan säljande scoop (uppseendeväckande nyhet) och fake news är ibland ganska tunn.

Skatten och hjärtat

Samla er inte skatter på jorden, där mal och rost fördärvar, och där tjuvar bryter sig in och stjäl, utan samla er skatter i himlen, där varken mal eller rost fördärvar, och där tjuvar inte bryter sig in och stjäl. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

Matt. 6:19–21


Tänk om vi skulle våga vända på sista meningen? Tänk om vi vidare skulle våga lägga handen på hjärta? Tänk om vi också skulle våga känna och bekänna – inför oss själva – vart vårt hjärta är?

Då skulle vi bli medvetna om var vår skatt är.

För där vår skatt är, där är hjärtat – en klar och tydlig samverkan: Skatt och hjärta, hjärta och skatt. En indikator på vårt andliga tillstånd.

Låt oss stilla oss en stund. Gör ett svep över gårdagen och över morgondagen. Vad är det våra tankar kretsar kring när vi summerar och planerar?

Runt detta kretsande, har vi vårt hjärta – där vår skatt. Där befinner vi oss.

Nåd och seger

Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet…Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.

ur Kol 4:2–6


I dag tänker jag vara personlig! Jag tror du som läsare liksom jag, ibland känner en beklämdhet inför framtiden.

Känslan grep mig stark i går kväll: Det finns ytterst lite ljus kvar, i denna tidsålders tunnel. Jag delar, för jag vill att du skall känna att du är inte ensam – om du bär känslan.

Om du förstår vad jag menar med detta, behöver jag inte ge exempel – om inte, är exempel överflödiga och jag ber dig hoppa över detta inlägg! Det är inte för att peka på varningssignaler som jag skriver idag, utan för att få erkänna och kanske dela känslan: Livet, som vi är vana vid det, är på väg att tas från oss.

Med denna känsla böjde jag sent i går mina knä vid soffkanten, med Guds Ord i handen och bön till Herren om hjälp, tröst, förståelse, hopp. Jag slog upp Ordet och mina ögon drogs omedelbart till texten ovan. Där fann jag svaret, ett “körschema” för livet i vår tid:

“Be, tacka, be att evangelium når ut, ta vart tillfälle att vittna, var vänliga, tala salt.”

Ingen generation – jag vågar påstå detta utan större tvekan – har haft en så viktigt uppgift som vår! Vi är förmodligen Guds sista redskap att rädda våra medmänniskor.

“Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.”

/Jesu Kristi ord i Joh 4:4

Så länge dagen varar gör vi hans gärningar som sänt oss. Natten kommer då ingen kan arbeta. Ingen generation haft större skäl att leva frimodigt än vår.

Vi får lever orädda, i Hans nåd och Hans seger i dag!
Vi får lever orädda, med Hans nåd och Hans seger framför oss!

Var välsignad och lev till välsignelse!

Valborg, 1:a Maj och sommar

När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.”

Matt 9:36–38


Står vi just nu inför den snabbaste väckelsevåg som någonsin berört Sverige? En “våg” som sveper från nu, över sommaren och fram till augusti, september – kanske oktober? Ingen lång, men oerhört kraftmättad tid!

Nu kan en stor skörd bärgas, kanske den sista, innan mörkret kommer att lägga sig över världen. Hur väl kommer vi vara rustade då? Kommer kristna i Sverige kunna bli landets och världens fönster för Gud och evangeliets sanning?

Frågan väcktes i mig under bönestunden denna morgon. Jag vågar inte påstå att det låg en profetisk ton i den, men kanske var det Herrens uppmuntran, utmaning och kallelse.

Vi vet att för Gud är allt möjligt. Låt oss intensifiera vår bön att få vara Hans redskap. Låt oss än mer helhjärtat överlämna oss själva och allt som är vårt i Hans händer.

Låt oss inte stå där en dag och erkänna: “Jag kunde varit mer överlåten – den sommaren – 2020.”