Förändra Ordet eller oss

Läs gärna:
2 Tim 4:1–4

…Den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.…

2 Tim 4:3


Att låta den Helige Anden få plats i vårt liv, handlar inte om att enbart be och förvänta sig att Gud skall göra något “magiskt” med oss, utan också om vad vi själva vill och möjliggör.

Det innebär att vända synden ryggen – övervinna kroppens och själens begär – och genom ett helgat liv ge utrymme för Andens verk.

Vi slutar viljelöst och lättvindigt be Gud: “Göra oss till…!” Vi jobbar med oss själva, utifrån Hans redan givna anvisningar och mål!

Höra, men inte förstå

Läs gärna:
Matt 13:10–17

…Därför att det har blivit givet åt er att få veta himmelrikets hemligheter, men åt dem är det inte givet.…


Matt 13:11


Grunden att förstå Guds Ord är att vi vill förstå och låtit Anden föda oss på nytt. När Anden gör det, blir vi delaktiga i himmelriket. Då öppnar Anden en ny möjlighet att förstå vad Jesus berättar.

Det är inte ett “straff” att inte förstå, utan resultatet av ovilja att låta frälsningens verk ske med oss – låta himmelriket blir en verklighet i oss.

När detta får ske, förstår vi ändå inte genast allt. Gud avslöjar för oss vad vi är mogna och i behov av att förstå – denna mognadsprocess kallas helgelse.

Anden och andar

Läs gärna:
Matt 12:43–45

…Och när han kommer, finner han det tomt, städat och pyntat. Då går han bort och tar med sig sju andra andar…

ur Matt 12:44–45


Det andliga är en kraftfull verklighet – osnyligt men i allra högsta grad existerande.

Till det andliga hör onda andar och Guds Ande. Guds Ande är den som föder en människa till nytt liv. Ett verkligt liv – osynligt för vårt öga, men evigt inför Faderns.

Vi måste låta Anden fylla hela vårt liv – inte försöka gömma undan någon del. Sådana delar öppnar inkörsportar för andra andekrafter.

Språkrör

Läs gärna:
Jona 3:1–10

…För andra gången kom Herrens ord till Jona: »Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller.«…

Jona 3:1–2


Vågar vi – jag och du – vara språkrör?

Att deklarera Guds nåd är ofta enkelt och välkommet. Det kräver inte så stort mod. Det accepteras och behövs och är ju evangeliums kärna!

Men Guds språkrör får inte böja sig för vindarna. När Gud talar får Hans språkrör inte vilseleda, genom att tillrätta lägga eller undanhålla vad Han sagt.

Jesus hymlade inte! Han pekade på det som behövde pekas på: Sanningen och nåden. Dessa går hand i hand.