Bön för våra trossyskon

Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.

Mat 25:40


Jag har ett böneämne, som i flera år, dagligen, legat mig varmt om hjärtat:

Bönen för förföljda trossyskon!

Säkert har du många böneämnen, men just bönen ovan vill jag bed dig dela med mig.

Vi vet att de finns – över hel vår jord. Ja, vi hör tom då och då exempel på hur detta sker i vårt land. Syskon förföljs också här, då de konverterar till kristen tro, eller fortsätter här förföljas för sin kristna tro, då de beblandas med konservativa anhängare av andra religioner, på våra boenden.

Låt oss be för dem att de bevaras starka och med självbilden som frälsta -rena – genom vår älskande Guds nåd. Jag tänker i detta särskilt på kvinnor och barn men också män, som utsätts för eller tvingas bevittna förnedrande sexuellt våld, med avsikt att bryta ner varje spår av människovärde. Vi kan aldrig ens ana vad de upplever det!

Men vi kan be!

Låt oss be för dem! Låt oss för oss, att Gud öppnar våra ögon att se, om vi på något sätt kan hjälpa dem och lindra deras vardag – Amen!

SKRIVRUTAN

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *