Jesu profetia över Israel – 2

När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sade han: “Aldrig mer ska det komma frukt från dig (aiōn).” Och genast vissnade fikonträdet.

Matt 21:18-19


Ovan ser du att jag till Folkbibelns översättning tagit med grundtextens ord aiōn – ett oerhört viktigt ord i textstycket.

Aiōn översättas på olika sätt i Guds Ord, ofta med evighet, men också med tidsålder. Att det ord tas bort här i vissa översättningar är djupt beklagligt. Än mycket mer beklagligat blir det när man valt att översätta det, som i King James Version: Let no fruit grow on thee henceforward for ever. (Må ingen frukt växa på dig från nu och för evigt). Jesus profeterar ju över Israel!

Om vi väljer att läsa som jag menar att vi skall: Ingen frukt ska komma från dig i tidsåldern. blir Jesu ord – i vår tid – en historiskt bekräftad sanning.

Israel kommer att “vissna”, profeterar Han – då det inte uppfyllt Guds plan. Men det är inte för evigt, utan för en begränsad tidsperiod.

Not: Helge Åkesons översättning 1904, som lägger stor vikt på att översätta grundtexten ord för ord lyder: “Må det aldrig i tidsåldern bliva frukt av dig.”

(forts följer)

Jesu profetia över Israel – 1

På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren.

/Mark 13:29


Jesus talar ofta i liknelser, också när Han talar profetiskt. Stundtals är Hans profetior uppenbara, stundtals mer svårförståeliga. Vid två tillfällen, talar Han profetiskt om fikonträdet – Matt 21:18-19 och 24:32-33:

Han talar om fikonträdet som vissnar och det som knoppas.

Fikonträdet Han profeterar över är Israel. När vi ställer läser dessa profetior löpande, utan större textavsnitt mellan, blir de en av de starkaste profetiorna om ändens tid och Herrens återkomst.

Liknelserna kan självklart läsas var för sig och ge oss var sina unika och viktiga budskap, men sammansatta förstärker de varandra och ger oss ett svårligen bortförklarat budskap:

Vår generation är inte på väg mot ändens tid – vi är inne i dess begynnelse.

(forts följer)

Självinsikt…

Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga?

/Luk 6:41


Ordet är välkänt, det förekommer även i Jesu bergspredikan i Matteus – i dag är det inte mindre aktuellt, än då.

Tänk om vi alla skulle försöka känna oss själva bättre – då kanske vi skulle visa kärlek och omsorg på annorlunda sätt.

Då kanske vi skull tiga om somligt, men av omsorg – när det verkligen är fel – sprida ljus över annat.

Guds barn

Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Joh 1:12


“Tänk att få vara ett Guds barn”, sjunger vi en kör. Guds barn, en benämning och ett löfte!

Guds barn

Detta är ett äkthets och samhörighetslöfte. Vi får vara Jesus lillebror eller lillasyster. Då Jesus är Guds Son, blir vi genom denna relation med Honom också införlivade som Guds barn.

Guds barn

Vilken kärleksfull frihet. Ordet barn, är ju beskrivning av en människa i sin begynnelse. Barn är inte vuxen. Barn bär inte samma krav. Ansvaret vilar i någon annans händer. Ett misstag, är ett misstag och utkräver inte dom.

Skynda dig – om du inte redan är det – att bli ett Guds barn! Du blir både Guds och barn.

Jesus – vägen

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far.

/Jesus Kristus


Vad är det som gör Kristendomen så annorlunda? Svar: Jesus Kristus!

Religioner har ett gemensamt: De talar om någon form av gud, högre makt, eller övernaturlig kraft – i singular eller plural.

Så långt är inte Kristen tro annorlunda. Som Kristus-troende tror jag på en gud – Gud, Fadern. Jag tror att mänskligheten förlorat den självklara, naturliga och genuina kontakten med Honom.

Men min tro fokuserar inte på brusten gemenskap, på läror om hur jag hittar tillbaka – utan på den redan fullbordade vägen fram. Inte genom mitt handlande – det blir aldrig tillräckligt – men genom Jesus Kristus.

Det finns de som hävdar alla religioners riktighet och värde. Men då missar man Jesus egna Ord ovan och gör Jesus en lögnare.