18 september 2020

Sund tro, kärlek o tålamod

Äldre män ska vara nyktra, värdiga och förståndiga, sunda i tro, kärlek och tålamod.

Titus 2:2

_____

Vad innebär “sund”? 

Ordet kan kanske förklaras med frisk, levande, noggrant skött. Ordet kan kopplas till mat, motions, hälsosamt leverne. Dvs allt som handlar om ett medvetet omhändertagande.

Att vara en sund kristen – för detta gäller ju mer än bara äldre män – innebär att medvetet “jobba” med sin kristna tro på många områden.

Kristen tro är ingen nisch eller hobby i livet, det är ett levnadssätt som behöver daglig “tillsyn”.

17 september 2020

VårT livs vittnesbörd

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är…

Titus 2:11-12

____

Denna Guds nåd är en gåva. Den har sin kraft och legitimitet i att: Han (Jesus Kristus) har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk… (Titus 2:14)

Låt oss därför inte frestas att negligera Hans vilja för våra liv. Våra liv är ett öppet vittnesbörd om vad Han betyder för oss.

15 september 2020

Selektiv Gudsbild

Herren är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad.

ur Nahum 1:3

____

Kan jag bestämma hurdan Gud är? Bestämma att Gud bara är den välsignande! Men är inte det en ensidig bild? 

Finns det inte fler?

Gud – enligt GT – är bl.a. både välsignande och tillrättavisande i sitt förhållande till Israel – judarna. Vi är som frälsta inympade i olivträdet. Men är vi som inympade undantagna från Hans förväntningar och tillrättavisande?

14 september 2020

Älskade till att älska

jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna… Men undvik dumma dispyter och frågor om släktregister och gräl och strider om lagen.

ur Titus 3:8-9

_____

Guds frälsning köper oss fria från domens utfall, men inte “befriade” från att åsidosätta lagens andemening. Den andemeningen uttrycks med orden: Älska Gud först och din nästa som dig själv.

12 september 2020

En enda väg

Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för.

ur Matt 11:27

_____

Säkert har du hört religionshumanister, lära att det finns flera vägar till Gud: Lyssna inte till dem!  Oavsett titel eller teologisk utbildning är de förledare!

Vi kan inte förkasta Bibelord där Jesu själv säger att: Det finns bara en väg! För det gör vi ju, om vi lär något annat.