21 oktober 2020

Vi är alla bärare

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Gal 6:2

_______

Att bära varandras bördor kan göras på olika sätt. Meddelar vi tröstens ord eller utmaning, måste vi att ställa oss på nivå med den, vars bördor, vi vill bära – inte ovanför, med pekpinnar.


Man kan inte bära andras bördor,
utan att samtidigt känna tyngden av dem.

_______

Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet: ”Dina smädares smädelser föll över mig.”

Rom 15:1-3

20 Oktober 2020

Månen – du och jag

Ni är världens ljus… man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Matt 5:14-16

_____

Månen är en satellit utan eget liv och ljus. Ändå, i den mörkaste natt, lyser den intensivt. Den ger upphov till kärlek, förundran och kan tom lysa upp vår väg.

Allt det sker då den står avklädd – utan något skymmande – framför solen.

När vi står avklädda vårt eget framför Jesus, reflekterar vi Honom där vi är.


Not.) Månen räknas som en satellit, enligt IAUs (International Astronomical Union) beslut 2006, avs definitioner.

19 0ktober 2020

Vandra i Guds rike

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er.”

Luk 17:20-21

_____

Jesus är vägen till Fadern. Vägen har inte Guds rike som ett avlägset mål – vi är redan där, genom Andens nyfödelse.

Vägen är inte kantad med villkor, utan med vägens lärande.

Vi behöver omformas av Anden, för att harmonieras med Gudsrikets ton, i en värld av larmande disharmonier.

12 Oktober 2020

I begynnelsen

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

1 Mos 1:1

_____

Det var så det började, med att Gud fanns och skapade. Det är så det börjar, med att Gud tillåts skapa – dig och mig.

Början, liksom fortsättning, är ett Guds processande med oss. Låt oss aldrig gå före Honom. Aldrig skynda på Han arbete, aldrig tro att vi kan gör något före/utan Gud – mer än att böja oss för Hans vilja.

I begynnelsen skapar och vill Gud tillåtas fortsätta skapa – dig och mig…

26 september 2020

Svärdets drama

Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras.

Luk 2:34-35

_____

Svärdet i själen har inget med krig och våld att göra. Det svärdet är ett Andens renande svärd. Det vill skära bort det gamla och döda – det värdsligt bundna. Är vi villiga att låta det ske?